به ما بپیوندید :

دوبله بن تن در بیگانه تمام عیار 2 در بازار

انیمیشن «بن تن در بیگانه تمام عیار 2» با دوبله انجمن گویندگان جوان (گلوری) از طریق مؤسسه تصویرگستر پاسارگاد در دسترس علاقمندان سراسر کشور قرار گرفت.