به ما بپیوندید :

تصویر دنیای هنر از انجمن گویندگان جوان تقدیر کرد

loh_tdh_2

پنج شنبه 8 دی ماه 1390 موسسه تصویر دنیای هنر طی لوح سپاسی، از مهرداد رئیسی رئیس هیأت مدیره انجمن به واسطه همکاری هایش تقدیر نمود

 

 

 

 

loh_tdh